Video film Oskara Šarunića pogledati na ovom linku
https://www.youtube.com/watch?v=Nt0eHHgHhCI

Zbornik radova Drugog hrvatskog žrtvoslovnog kongresa  -
Da se ne zaboravi "Vukovar 2001." - 488. str., Zagreb 2002.


UVODNA IZLAGANJA

 

KATA ŠOLJIĆ - Za pravdu i ljubav (poruka počasne predsjednice Majke Kate Šoljić svjetskim moćnicima)
ZVONIMIR ŠEPAROVIĆ - Najdublja hrvatska rana

I. DOMOVINSKI RAT

Puk. IVAN GRUJIĆ - Sudbina zatočenih i nestalih osoba
DAMIR GORŠETA - Problem razminiranja u Republici Hrvatskoj
DRAŽEN ŽIVIĆ -  Izravne ratne žrtve tijekom srbijanske agresije na Republiku Hrvatsku
MATE PAVKOVIĆ - Integracijski aspekti domovinskog rata i ratnih šteta
JOZEFINA VARGA - Optužujem ubojicu moga sina
MLADEN PAVKOVIĆ - Domovinski rat 1990. - 1996.
ZLATKO ŠPEHAR - Europske vrijednosti na ispitu u Vukovaru
Don MILE PECIĆ - Žrtve Domovinskog rata u Slunjskom kraju 1991. - 1995.

II. POJEDINI ŽRTVOSLOVI REPUBLIKE HRVATSKE

Mons. ANTUN JARM - Svećenici Đakovačke i Srijemske biskupije svjedoci i žrtve u vrijeme i neposredno nakon drugog svjetskog rata
ANTONIJA KUKULJICA - Žena u ratu
STIPE MATOŠ, ANTE KOVAČEVIĆ, MARINKO ČAVKA - Kijevo - obnova i povratak
MIRSAD BAKŠIĆ - Zajednički umišljaj za izvršenje zločina u cilju ostvarenja države srpskog naroda
ANICA DŽAJIĆ - Jedno svjedočanstvo

III. POJEDINI ŽRTVOSLOVNI BiH

IVICA MLIVONČIĆ - Spirala masovnih zločina u Lašvanskoj dolini za ratnog sukoba između armije BiH i HVO-a
MARKO BABIĆ - Vidovice - Školski primjer zločina genocida, urbicida, kulturocida, memoricida i ekocida 1992. - 2001.
MATE GOGIĆ - Izbjeglištvo i progonstvo Hrvatskobosanske Posavine i sjeverozapadne Bosne i njihova perspektiva za povratak
MILORAD ORŠULIĆ MICAN - Dolina Bosanska i njeni mučenici u II. svjetskom ratu (1941. - 1945.)
Don FRANJO MARIĆ - Starosna dob, umrlih i nestalih Hrvata Žepačkog kraja u ratovima 1941. - 1945. i 1992. - 1995.

IV. HAAŠKI SUD I HRVATSKE ŽRTVE

VINKO BURAZER - Haaški sud: Diskriminacija i obmana Hrvata (Analiza i komentar presude generalu Blaškiću)
KORENELIJA PEJČINOVIĆ - O pravnoj utemeljenosti i neovisnosti međunarodnog suda za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije i Ruande
IVAN VEKIĆ - Neke napomene u svezi s osnutkom djelokrugom i načinom rada Međunarodnog kaznenog suda

V. POVIJESNE TEME

Fra PETAR BEZINA -  PODI-JAMA Općina Trilj, Županija Splitko-dalmatinska
IVAN BONUS - Srijem i Srijemska fronta 1944. - 45. - žrtve Slankamena
IVAN DUJMOVIĆ - Ratne i poratne žrtve drugog svjetskog rata u Zavaljskoj župi
IGOR GRAOVAC - Hrvati stradali od četnika tijekom drugog svjetskog rata u Hrvatskoj
Fra HRVATIN GABRIJEL JURIŠIĆ - Mučenici, prognanici i zatočenici za vjeru i domovinu (od najstarijih vremena do 1800.)
ANTO MATKOVIĆ - Novi Blajburški sindrom - In Memoriam
TOMISLAV MIŠIR - Kad žrtva postaje krivac? "Jagnje vuku vodu muti"
ANKICA PEČARIĆ, JOSIP PEČARIĆ - Stradanje Hrvata Boke Kotarske u Jugoslaviji
MILE PEŠUT - Lovinac u ratu, Lovinac u miru
ZVONIMIR PUŠKAŠ - Pokolj zarobljenih ranjenika i medicinskog osoblja Hrvatskih oružanih snaga NDH-a od strane Jugoslavenske armije u Mariboru 1945.
FRANJO TALAN - Grobišta i stratišta Varaždinske i međimurske županije
ZVONIMIR ZORIĆ - U povodu 65. obljetnice mučeničke smrti STJEPAN (STIPE) JAVOR Hrvatski rodoljub, robijaš i mučenik
IVAN ČOSIĆ BUKVIN - Žrtve rata općine Vrbanja (1941. 1945.)
IVO RENDIĆ - MIOČEVIĆ, Don MILE PECIĆ - Crvena Hrvatska - rubno hrvatsko narodno područje ugroženosti i nestajanja  - Povijesno - etnopsihološkim objašnjenja katoličke defenzive u Duklji
SLAVKO RADIČEVIĆ - Stradanja hrvatskih političkih osuđenika u komunističkim zatvorima

VI. STRADANJA HRVATA U BiH

ANĐELKO MIJATOVIĆ - Podgradci u Potkozarju masovno gubilište zarobljenih Hrvata g. 1945. u dostupnim podacima
JOSIP JOZO SUTON - Zločin OZNA-e na Kuljiča Brigu 23. svibnja 1946. godine
VJENCESLAV TOPALOVIĆ - Stradanja Hrvata Travnika i šire Regije kroz stoljeća (tri razdoblja)
KARLO ROTIM - Žrtvoslov Širokog Brijega u Drugom svjetskom ratu i poraću

VII. STRADANJE "VOLKSDEUTSCHERA"

VLADIMIR GEIGER - Smrtna presuda Branimiru Altgayeru vođi Njemačke narodne skupine u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj - Okružni sud u Zagrebu
TOMISLAV SUNIĆ - Im Fluss der Zeiten (Das Schicksal der Volkdeutschen in ehemaligem Jugoslawien)

VIII. DUHOVNI OBZOR

JOSIP BARIŠIĆ - Molitva nad jamom - grobnicom Paklenice na Korčuli
DARKO DOMBAJ - Susret
MAJA GALIĆ - Matoš - Žrtva na oltaru domovine slijedom njegove korespondencije
DRAGAN MAJIĆ - Važnost crkve (osobito svećenika) u procesu prihvaćanja razumijevanja, povjerenja i pomirenja stradalnika (Domovinskog) rata
ZLATKO TOMIČIĆ - Žrtva je božanski dar - Obrana i osvajanje Vukovara, novog Hrvatskog Sigeta
EMILIJA VULETIĆ - Put bez povratka
ANDRIJA VUČEMIL - Fuga Vukovariana
IVAN DUJMOVIĆ - Između sna i jave
IVAN BONUS - Vukovar - uskrsnuli princ
MATE ĆAVAR - Hrvatskim uznicima

IX. POMOĆ ŽRTVI

DOMAGOJ ANTE PETRIĆ - Obrada nad potencijalnim žrtvama i preventiva pružanja zaštite
ANTONIJA ROSZAHEGY NIKOLIĆ - Pomoć žrtvama - osobe sa invaliditetom, hendikepirane

X. SLOBODNE TEME

Don ANTO BAKOVIĆ - Izumiranje Hrvata
RUŽICA ĆAVAR - Nerođena djeca, žrtve zamagljivanja pojmova i zamagljivanja savjesti
ANTE VUKASOVIĆ - Djeca i mladež - žrtve društvene nebrige

XI. POZDRAVI KONGRESA

Danijel Rehak, prof., Fra Zlatko Špehar, Jozefina Varga, Marin Srakić, Dr. Marko Veselica, Mirko Perković, Štefica Kristić, Šime Vidulin, Vladimir Štengl, Ina Vukić, Mojmir Damjanović - Poruka iz Australije - Iseljeni Hrvati kao žrtve, Fra Žarko Maretić

ZAKLJUČCI KONGRESA

ZAKLJUČCI DRUGOG HRVATSKOG ŽRTVOSLOVNOG KONGRESA VUKOVAR 16. i 17. lipnja 2001. - Da se ne zaboravi