Hrvatsko žrtvoslovno društvo član je Svjetskog viktimološkog društva (World Society of  Victimology, WSV) od svog osnutka.

Redovito sudjelujemo u radu skupova i akcija svjetskoga društva


Najvažnija je aktivnost WSV u njegovim svjetskim viktimološkim simpozijima koji su održani ovim redom:

1973. Jeruzalem, Izrael
1976. Boston, SAD
1979. Munster, Njemačka
1982. Tokio, Japan
1985. Zagreb, Hrvatska
1988. Jeruzalem, Izrael
1991. Rio de Janeiro, Brazil
1994. Adelaide, Australija
1997. Amsterdam, Nizozemska
2000. Montreal, Kanada
2003. Stellenbosh, Južna Afrika
2006. Orlando, SAD 
2009. Mito, Japan
2012. Den Haag (The Hague), Nizozemska


            14. Svjetski viktimološki simopozij 20. do 24. svibnja 2012. u Haagu


Predstavnici Hrvatske aktivno su sudjelovali  na svim navedenim simpozijima.

U Jeruzalemu su međunarodni simpoziji započeli 1973. godine. WSV je utemeljeno 1979. u Munsteru, Njemačka. Prof. Šeparović bio je predsjednik Utemeljiteljskog povjerenstva (Stirring Commitee) za početak rada i utemeljenje Svjetskog viktimološkog društva (WSV).

Na  Simpoziju u Tokiju 1982. Zagreb je dobio domaćinstvo slijedećeg Petog svjetskog viktimološkog simpozija, koji je i održan u kolovozu 1985. na kojem je prof. Šeparović izabran za  predsjednika Svjetskog društva (WSV). U Zagrebu je donesen Nacrt Deklaracije o temeljnim pravima žrtava zločina i zlouporabe moći, koji je pripreman  na Međunarodnoj konferenciji održanoj u Intercentru u Dubrovniku 1984, razmotren je na Konferenciji  eksperata UN (među kojima je bio i prof. Šeparović) u Ottavi, Kanada, 1984, a koji će iste godine biti razmotren u rujnu 1985. na Svjetskom kongresu Ujedinjenih naroda za suzbijanje zločina održanog u Milanu u rujnu 1985., a u studenom  1985. Opća skupština UN prihvatila je taj dokument, koji je prošao put od Dubrovnika, Ottave, Zagreba i Milana do New Yorka, kao Deklaraciju o temeljnim načelima pravde za žrtve zločina i zlouporabe moći (A40/85).


Na Sedmom simpoziju 1991. u Rio de Janeiru, zaslugom Mire Tecilazić-Bašić,  koja je vodila hrvatsku delegaciju, prihvaćena je jedna blaga rezolucija kojom se osuđuje „oružani sukob u Jugoslaviji“.


WSV organizira   viktimološke postdiplomske studije.

Prvi je održan 1984.  u Interuniverzitetskom centru (IUC) u Dubrovniku, i od tada se u svibnju svake godine, s prekidom 1991. do 1993. održavajuPostdplomski viktimološki tečajevi (Postgraduate Course on Victimology, Victim Assistance and Criminal Justice).

Predavači su i polaznici iz cijeloga svijeta Od naših najčešći su studenti Pravnog fakulteta Zagreb i Split.

Postdiplomski viktimološki studiji se povremeno održavaju  i regionalno u: 

Na Sveučilištu Tokiwa, Mito, Japan za Daleki istok
Na Katoličkom Sveučilištu u San Salvadoru, za Latinsku Ameriku
Na Monash Sveučilištu, u Johannesburgu, J. Afrika, za Afriku.