Stihove napisao za Dan neovisnosti, 8.10.2012.godine i otkrivanje spomenka poginulim braniteljima u Dugoj Resi .

branitelji Duga Resa

SJEĆANJE NA POGINULE VITEZOVE

Sjećamo se tih slavnih dana
kad su četnici nadirali sa svih strana,
da grad Karlovac osvoje
ucrtali ga u dio Krajine svoje.

Sjećamo se svih tih mladića,
došli iz raznih krajeva, sela i gradića,
ponosno i junački u obranu Karlovca stali
bradatim zvijerima naprijed nisu dali.

Žestoke bitke na Turanjskom mostu vodili,
herojski se za Karlovac i Domovinu borili,
četnicima teške gubitke nanijeli
slobodu Lijepoj našoj donijeli.

Svi pamte Bansku legiju, 3.bojnu Gromova
što je hrabro stala u obranu svojih domova,
mnogi od njih svoje živote su dali
za slobodu naše Domovine pali.

U Dugoj Resi spomenik sada ima
u spomen svim našim herojima,
i na slavne ratne dane
od Gromova ispisane.

Spomenik ovaj sjećanje nek bude
na sve te hrabre i mlade ljude,
i na naše poginule vitezove,
3. bojne, Banske Legije, Gromove.

2. gardijska da se ne zaboravi,
njihovo junaštvo sa ponosom slavi!


Hrvoje Horvat