Diana Glasnova
· 5. prosinca u 19:02 ·
Dragi svi, upravo je brisan moj post o generalu Praljku gdje je pisalo sljedeće:

Jedno je u meni usadilo dubok korijen:
uvjerenje da je moral osnova svih stvari i
da je istina substanca sve moralnosti.
Istina je bila moj jedini cilj....
Ne znam što protiv riječi moral i istina imaju oni koji brišu.


Daina Glasnova - novinarka iz Bugarske