Cleveland, Ohio, 31. siječnja 2018.

g. Antonio Guterres

glavni tajnik Ujedinjenih naroda

Ivan John Prcela Kongres ZagrebKao 95-godišnjak koji je preživio hrvatski holokaust i kao glavni urednik monumentalnoga djela Pothvat klaonica. Poslijeratni pokolji u Jugoslaviji, prosvjedujem protiv travestije pravde i povijesti što je nedavno priređena u Organizaciji ujedinjenih naroda koja je dopustila da se u njezinoj zgradi u New Yorku održi jedna nadasve sramna i uvrjedljiva izložba. Riječ je o izložbi „Jasenovac – pravo na nezaborav” a dio je zajedničkoga srpsko-židovskog projekta povezana s međunarodnim danom sijećanja na židovski holokaust.

U bivšoj Jugoslaviji kojom su vladali Srbi gotovo cijeli moj hrvatski naraštaj pogubljen je u dugom lancu „marševa smrti” i u logorima smrti, uključujući i Jasenovac. Cijeli svoj život, napisavši i nekoliko knjiga, posvetio sam očuvanju sjećanja na brojne legije tih mučenika „pro fide et patria”, ali „civilizirani” svijet, uključujući i UN, odlučio je sramotno stranicu o tim genocidnim operacijama ostaviti praznom.

Ako nebrojene knjige, napisane o tim genocidnim operacijama od pojave moje knjigePothvat klaonica 1970. i 1995., ne mogu uvjeriti UN i „civilizirani” svijet da su se ti zločini protiv čovječnosti UISTINU dogodili, trebali bi barem saslušati priče koje do današnjega dana pričaju neukopani posmrtni ostatci tih žrtava „mira”. One nisu umorene na jednom, nego na tisuću i šesto mjesta pokolja.

U nadi da će ovaj poziv napokon biti uzet u obzir u Organizaciji ujedinjenih naroda,

ostajemiskreno Vaš

John-Ivan Prcela

preživjeli iz Hrvatskoga Holokausta


Cleveland, Ohio, January 31, 2018

Mr. Antonio Guterres

Secretary General of United Nations

Dear Mr. Guterres,

Ivan John Prcela Kongres ZagrebAs a 95-year old survivor of the Croatian Holocaust and also as Editor-in-Chief of the monumental opus, Operation Slaughterhouse: Postwar Massacres in Yugoslavia, I protest against the travesty of justice and history, recently perpetrated by UN in permitting in its building in City of New York an outrageous exhibition. That exhibit is “Jasenovac  - The Right to Remember” and it is part of a joint Serbian-Jewish project connected to International Holocaust Remembrance Day.

In Serb-dominated former Yugoslavia, almost my entireCroatian generation was liquidated in a long chain of “Death Marches” and extermination camps, including Jasenovac. To the memory of many legions of those martyrs Pro Fide etPatria I have dedicated my entire life and have written several books, but the “civilized” world, including UN, is shamefully determined to leave a blank page about those genocidal operations.

If countless works, written about those genocidal operations since the publication of Operation Slaughterhousein 1970 and 1995, cannot convince UN and the “civilized” world that those crimes against humanity DID take place, they should listen to the stories being told to this very day by the unearthing of the mortal remains of those “peace time” victims. They were murdered not at one, but at SIXTEEN HUNDRED massacring sites!

Hoping that these pleas will be at long last heeded by UN, I remain

Sincerely Yours,

John-Ivan Prcela

Survivor of the Croatian Holocaust


Prijevod teksta: Vlado Vladić

Fotografija: Arhiva HŽD / J. Lučić