Jadranka Balatinac

U subotu 10. ožujka 2018. s početkom u 16 h

Slovenska 21 HVIDRA grada Zagreba

održava se predstavljanje treće knjige

maloljetne dragovoljke obrambenog Domovinskog rata

Jadranka Balatinac

Put u molitvu i ljubav

Knjiga je sakralnog i domoljubnog karaktera.

U koliko vas zanima dobro došli na promociju. 

 


TIŠINA

Riječ kojom se
opisati može
i najsažetija suština…
Pogledom iz oka nikne
kao cvijet s najljepših
visina…
Tako da svojim mukom
glasno zbori
i u njoj se pronađi 
ne govori…
Jer njen je muk poruka
svima,
pa i u najžešćoj riječi
nađe se TIŠINA.