Pleter

HRVATSKO NACIONALNO ETIČKO SUDIŠTE

 

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

 

Predsjedništvo HNES-a na svojoj sjednici održanoj 9. ožujka 2018.g. u Zagrebu, povodom objave „Documente“ dijaloga i prijepora, „Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima“ od 28. veljače 2018.:

- polazeći od Ustava Republike Hrvatske koji je odbacio komunistički sustav kad kaže:…..“na povijesnoj prekretnici odbacivanje komunističkog sustava“…

- polazeći od Deklaracije Hrvatskog Sabora „o osudi zločina počinjenih tijekom totalitarnog komunističkog poretka u Hrvatskoj 1945-1990. godine, koja je usvojena 30. lipnja 2006. godine

- polazeći od Rezolucije 1096 o uklanjanju naslijeđa bivših komunističkih totalitarnih sustava koju je usvojila Parlamentarna skupština Vijeća Europe 1996. godine

donijelo je sljedeće

Z A K L J U Č K E

  1. Odbacujemo stavove „Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima“ kao etički i znanstveno-povijesno neprihvatljive,
  2. “Vijeće“ u svom Dokumentu rehabilitira masovne komunističke i druge zločine, ne spominjući ni Bleiburg ni Vukovar gdje su agresori ubijali okićeni crvenom zvijezdom petokrakom,
  3. Opasno se demonizira Domovinski rat u kojemu su branitelji ginuli za dom i Domovinu noseći izvorni hrvatski pozdrav „Za dom spremni“,
  4. Hrvatsko nacionalno etičko sudište (HNES) je prva institucija u Hrvatskoj etički osudila J.B.Tita i njegove sljedbenike za veleizdaju,
  5. Smatramo da bi bilo kakvo kažnjavanje u ovom području, a osobito kažnjavanje simbola Domovinskog rata bilo štetno te bi produbilo i stvaralo nove dublje podjele. Represija ovdje nije umjesna. Neka znanstvenici, u prvom redu povjesničari, istražuju istinu o hrvatskoj povijesti. HNES će donijeti svoje etičke prosudbe,
  6. “Vijeće“ nije obavilo svoju temeljnu zadaću koja proizlazi iz naslova „Vijeća“. Nisu doneseni zaključci o „posljedicama vladavine nedemokratskih režima“, niti je jasno zaključeno koji je režim dominantno odgovoran za današnje porazno stanje u Republici Hrvatskoj.

 

dr. Nikola Debelić                           dr. Josip Jurčević

Akademik Josip Pečarić                dr. Zdravko Tomac

dr. Stjepan Šterc                             Damir Borovčak

prof. Nevenka Nekić                       Miroslav Papić

Zorica Gregurić                              Kazimir Mikašek-Kazo

dr. Stjepan Bačić

 

Predsjednik HNES-a, dr. Zvonimir Šeparović