FOTOALBUM – Prosvjed „Hrvatska protiv Istanbulske konvencije“, sa svrhom protivljenja ratifikaciji tog dokumenta, održan je u Zagrebu 24. ožujka 2018.g.

Istanbulska konvencija foto 2 Đurđa Cecelja 24032018

Istanbulska konvencija foto 3 Đurđa Cecelja 24032018

Istanbulska konvencija foto 4 Đurđa Cecelja 24032018  Istanbulska konvencija foto 5 Đurđa Cecelja 24032018

Istanbulska konvencija foto 6 Đurđa Cecelja 24032018  Istanbulska konvencija foto 10 Đurđa Cecelja 24032018

Istanbulska konvencija foto 7 Đurđa Cecelja 24032018

Istanbulska konvencija foto 8 Đurđa Cecelja 24032018

Istanbulska konvencija foto 9 Đurđa Cecelja 24032018

Istanbulska konvencija foto 10 Đurđa Cecelja 24032018  Istanbulska konvencija foto 11 Đurđa Cecelja 24032018

Istanbulska konvencija foto 12 Đurđa Cecelja 24032018

Istanbulska konvencija foto 13 Đurđa Cecelja 24032018

Istanbulska konvencija foto 14 Đurđa Cecelja 24032018

Istanbulska konvencija foto 15 Đurđa Cecelja 24032018

Istanbulska konvencija foto 16 Đurđa Cecelja 24032018

Istanbulska konvencija foto 17 Đurđa Cecelja 24032018

Istanbulska konvencija foto 18 Đurđa Cecelja 24032018

Istanbulska konvencija foto 19 Đurđa Cecelja 24032018

ANTIPROSVJEDNICI - cijelo vrijeme sa zvučnikom na kojem su puštali mikrofoniju ometali su govornice na prosvjedu... 

Istanbulska konvencija foto 20 Đurđa Cecelja 24032018

Istanbulska konvencija foto 21 Đurđa Cecelja 24032018  Istanbulska konvencija foto Đurđa Cecelja

Istanbulska konvencija foto 22 Đurđa Cecelja 24032018

 

Fotografije: Arhiva HŽD / Đurđa Cecelja