Enes Handžić -18 maj 2011 
Sud BiH prihvatio je sporazum o priznanju krivice koji je sa Tužilaštvom BiH postigao Enes Handžić, a izricanje presude zakazano je za srijedu, 25. maja 2011.


Radio Justice Report

Sporazumom je predviđeno da Handžiću bude izrečeno između pet i deset godina zatvora za zločine nad hrvatskim stanovništvom u Bugojnu.

“Razlozi zbog kojih je predložen ovaj raspon kazne, koji je i ispod deset godina, odnosno ispod minimalne zaprijećene kazne je kooperativnost optuženog, pronalazak kostiju nestalih, spremnost optuženog ne samo da se javno izvine, nego i da svjedoči u svim predmetima koje vodi Tužiteljstvo, a znamo da ih ima mnogo”, rekla je Slavica Terzić, tužiteljica Tužilaštva BiH.

Terzić je kazala da je zahvaljujući informacijama koje je dao optuženi danas počela ekshumacija na lokalitetu Ivandića kuća kod Bugojna i da je potvrđeno da su pronađene ljudske kosti.

Tužilaštvo je ispunilo i dodatne uslove koje je zatražilo Sudsko vijeće, a koji se odnose na ekshumaciju, sastanak sa porodicama nestalih, koji su, prema riječima Terzićeve, naveli da im je najvažnije da dođu do ostataka svojih najbližih, a da odluku o kazni ostavljaju sudu.  

“U zapečaćenoj koverti smo dostavili i izjavu zaštićenog svjedoka do kojeg smo došli u fazi pregovaranja. On nam je detaljno opisao način rada u tom ratnom periodu, kako su iznesena tijela na Ivandića kuće i zapaljena”, rekla je Terzićeva.

Handžić je sporazumom prihvatio odgovornost po svim tačkama izmijenjene optužnice, koja ga tereti za slanje hrvatskih zatvorenika na kopanje rovova i nepreduzimanje istragaprotiv pripadnika vojne policije što su učestvovali u fizičkom zlostavljanju i ubistvima Hrvata, koji su bili zatvoreni u većem broju objekata u Bugojnu. 

Odbrana je istakla da je vijest o pronalasku posmrtnih ostataka imala veoma pozitivan odjek, a da je priznanjem krivice optuženi dao doprinos da se efikasnije dođe do istine.  

“Naročito je bitno da je optuženi doprinio otkrivanju istine i da je priznao šta je zaista uradio. (...) Optuženi se u vrijeme rata našao na toj funkciji na kojoj se nije snašao. Ovako veliki raspon kazne dali smo kako bi sudu ostavili prostor za ocjenu, a mi predlažemo da ona bude bliža minimumu”, rekao je Fahrija Karkin, branilac optuženog Handžića.

Handžić, koji je tokom rata bio pomoćnik komandanta za bezbjednost 307. brigade Armije Republike BiH (ARBiH), izrazio je žaljenje i duboko kajanje zbog svega što se dogodilo.“Nastojao sam da olakšam situaciju i sebi i drugima. Sada mi je spao teret svih dešavanja i kao čovjek mogu da nastavim život sa sankcijom koja mi bude izrečena”, rekao je Handžić.   

Handžiću je prije više od tri godine počelo suđenje za zločine nad hrvatskih stanovništvom, zajedno sa Nisvetom Gasalom, Musajbom Kukavicom i Senadom Dautovićem. Prema optužnici, Gasal je bio upravnik logora na stadionu “Iskra”, Kukavica komandir obezbjeđenja logora, a Dautović načelnik policije u Bugojnu i komandant Objedinjene komande.

Nakon priznanja krivice postupak protiv Handžića je razdvojen u odnosu na ostale optužene.