Novosti

Franjo Talan: Zabilješka o realizaciji 12. križnog puta grobištima … 2021. godine

Poštovani članovi Društva i čuvari uspomene na žrtve i stradanja,

zahvaljujem svima koji su na poslani dopis, u spomen na žrtve Drugog svjetskog rata i poraća, u sklopu održavanja 12-og križnog puta grobištima i stratištima sudjelovali u pobožnosti križnog puta kako smo u poslanom dopisu, 18. ožujka 2021. predložili, a i onima koju će to učiniti zaključno s nedjeljom, Cvijetnicom, 28. ožujka 2021. godine.

Od dobivenih vaših povratnih informacija do sada smo na taj način posjetili i svijeće zapalili: u Sloveniji na lokaciji grobišta Koželj (zahvaljujući gospodinu Dragutinu Šafariću iz Velenja), u Zagrebu na lokaciji Ljubijska 58 – Dubrava i groblju Miroševa (zahvaljujući Tajani i Marku…), na grobištu Leš – Kotoriba (Dragica Markan), grobištu Savica u općini Beretinec (Stanko Cecelja i Vlado Horenec), a jučer smo svijeće zapalili na grobištu Dravska šuma Varaždin, grobnici žrtava stratišta Gajec – Sračinec, kod spomen križa žrtvama šume Gaj – Strmec Podravski i na grobištu Pancerica Otok Virje (Miro Kocijan, Franjo Črep i Franjo Talan) ……

Uz zahvalnost na razumijevanju sve Vas pozdravljam, a „svojedobno izvješće“ o realizaciji ovogodišnjeg 12. križnog puta poslat ću Vam u Velikom tjednu.  

Dravska šuma - Miro Kocijan, Franjo Črep i Franjo Talan
Dravska šuma – Miro Kocijan, Franjo Črep i Franjo Talan
Grobište Pancerica - otok Virje
Grobište Pancerica – otok Virje
Grobište Leš - Kotoriba - Dragica Markan
Grobište Leš – Kotoriba – Dragica Markan

I danas grobište Leš u Kotoribi sa spomen-križem i jarbolom s hrvatskom trobojnicom, koji su otkriveni 11. srpnja 2009. godine, skriva tajnu Ozninih likvidacija na području uz prugu i željeznički kolodvor u Kotoribi. To je spomen na nedužne žrtve ubijene nakon Drugog svjetskog rata.

Koželj – masovna grobnica (Slovenski Grobišče Koželj) iz razdoblja neposredno nakon Drugog svjetskog rata, nalazi se u šumi Goll (Gollova hosta) ispod brda Velikog Koželja (Veliki Koželj) pokraj pritoka potoka Trubušnica. Sadrži ostatke kamiona slovenskih civilnih zatvorenika, uključujući mnoge starosjedioce Velenja, koji su prevoženi iz zatvora u Celje i strijeljan 15. lipnja 1945.
Koželj – masovna grobnica (Slovenski Grobišče Koželj) iz razdoblja neposredno nakon Drugog svjetskog rata, nalazi se u šumi Goll (Gollova hosta) ispod brda Velikog Koželja (Veliki Koželj) pokraj pritoka potoka Trubušnica. Sadrži ostatke kamiona slovenskih civilnih zatvorenika, uključujući mnoge starosjedioce Velenja, koji su prevoženi iz zatvora u Celje i strijeljani 15. lipnja 1945. godine
Grobište Savica u općini Beretinec (Stanko Cecelja i Vlado Horenec)
Grobište Savica u općini Beretinec (Stanko Cecelja i Vlado Horenec)

Nakon povlačenja njemačke i hrvatske vojske 1945. godine za njima se iz smjera istoka, od Ludbrega i Jalžabeta kretala jedna partizanska jedinica koja je po selima u koja su ulazili vršila racije te sobom vodila zarobljenike, a tako su učinili i po dolasku u naselje Beretinec. Tu su organizirali „sud”, a prethodno su na predjelu Savica alatom, motikama i lopatama koji su prikupili po selu, dali iskopati grabu prema kojoj su u noći poveli grupu ljudi koju su odredili za likvidaciju. Iste su potom poubijali i zagrnuli tankim slojem zemlje. Ostatak zarobljenika potom su poveli kroz naselje Črešnjevo. Na izlasku iz sela, podno brda, na predjelu podno Prepretnice, nekoliko su ih likvidirali, a ostale su poveli prema Sloveniji. Kad su došli do Višnjice tamo su na predjelu Belaš u šumi brojne poubijali, a među njima i braću Đuru i Franju Kukret koje je tamo mrtve pronašao otac i dopremio ih kući te su pokopani na groblju u Črešnjevu. Nakon toga u potragu za sinom krenuo je i Stjepan Borščak (Lončarev Štef) koji je isto pokopan na filijalnom groblju župe Sveti Ilija u Črešnjevu. Kasnije su vlasti u Višnjici zabranile dolazak na grobište koje je sve do demokratskih promjena bilo zavijeno velom tajne, a onda je nad grobištem postavljen spomen križ. 

Dubrava - Zagreb - Ljubijska ulica 58 - Partizani likvidirali preko sto hrvatskih i njemačkih vojnika i civila, koji su bačeni u jamu
Tajana Mikac Vidović, tajnica Hrvatskog žrtvoslovnog društva
Dubrava – Zagreb – Ljubijska ulica 58 – Partizani su likvidirali preko sto hrvatskih i njemačkih vojnika i civila, koji su ubijeni i bačeni u jamu. Riječ je o grobnici koja se nalazi u neposrednoj blizini crkve Sv. Leopolda Mandića, koja je sada obilježena križem.
Svjedok tih događaja iz 1945. svjedoči kako su u neposrednoj blizini njegove kuće vršene odmazde, strijeljanja hrvatskih vojnika, Nijemaca i civila koji su nabacani u rovove, odnosno streljačke jarke, koji su se nalazili na lokalitetu na kojem se danas nalazi napuštena prodavaonica (Ljubijska 58). Istinski spomen na te žrtve treba biti molitva – Tajana Mikac Vidović, tajnica Hrvatskog žrtvoslovnog društva
Miroševac – zapaljena svijeća i molitva za sve hrvatske žrtve – Tajana Mikac Vidović, tajnica Hrvatskog žrtvoslovnog društva
Grobište “Križara” Lovrečan nastalo je djelovanjem Udbe, a žrtve su bili stanovnici tog područja. Grobište je smješteno s desne strane rijeke Drave, na mjestu pogibije, uz cestu Varaždin-Dubrava Križovljanska. Grobište je nastalo nakon ubojstva „križara“ koje se dogodilo u noći s 22. na 23. srpnja 1946. Ubijeni Stanko Dobrotić iz Lovrečan Otoka otpremljen je kući i kasnije pokopan na lovrečanskom groblju, a ostali ubijeni pokopani su kod rijeke Drave. U znak sjećanja na poubijane žrtve kod grobišta je podignut spomen-križ, koji je 26. srpnja 1998. blagoslovio vlč. Ivan Košić, a izaslanstvo općine svake godine za blagdan Svih svetih uz križ položi vijenac
Groblje Biškupec – grob žrtava križnog puta, gdje je pokopano 9 žrtava (1941.-1945.)
Donja Voća
Spomen-obilježja nestalim i poginulim Voćancima u ratovima XX. stoljeća
Varaždin – Groblje vojnika I. svjetskog rata – danas nema nikakvo obilježje da se tamo ikada nalazilo groblje vojnika pokopanih i poginulih za vrijeme Prvog svjetskog rata. Tada je bilo posebnim pravilima određeno kako će se vojnici pokapati, ali je groblje bilo zapušteno do 1929. godine kada se krenulo u prikladnu obnovu groblja na čelu s Hermanom Hallerom. Spomenik mladićima bio je obelisk sa znakom mača, kacige i križa koji je ’60-ih završio u otpadu

Franjo Talan, predsjednik Društva za obilježavanje grobišta ratnih i poratnih žrtava

Odgovori