Dobrodošli na stranicu

HRVATSKO ŽRTVOSLOVNO DRUŠTVO

CROATIAN SOCIETY OF VICTIMOLOGY

Osnovano je 7. ožujka 1991., bavi se problematikom ratnih i poratnih žrtava, pojedinaca i cijelih naroda za vrijeme totalitarnih režima – fašizma, nacizma, komunizma te ostalih nedemokratskih režima.Kroz navedeni period i aktivnosti društvo je uvidjelo da radi nesustavnog pristupa žrtvama, sudionicima i stradalnicima Drugog svjetskog rata i poslijeratnoga razdoblja dolazi do nejednakog i diskriminirajućeg odnosa prema mjestima i žrtvama pojedinih stradanja.Postali smo svjesni potrebe širenja i jačanja informiranja javnosti o postojanju mnogih grobišta za koje je potrebno pobuditi veći interes javnosti i institucija. Čuvanje spomena na žrtve, kao temeljnog načelo opće prihvaćenih društvenih vrijednosti, načela međunarodnog humanitarnog prava pa time i obaveze države na vraćanje i zaštitu dostojanstva žrtava rata motiviraju nas da i mi kroz svoj rad doprinesemo saznanju o zlodjelima, odavanju počasti žrtvama i kaznenom progonu počinitelja.

Sukladno Zakonu o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja želimo postići da svaka žrtva dobije pravo na dostojno vječno počivalište te se tako prekine praksa nejednakog i diskriminirajućeg odnosa prema žrtvama i očuva spomen na hrvatske žrtve u domovini i u inozemstvu.

Specifični ciljevi Društva:

  • Potpora istraživanju mjesta mogućeg stradanja
  • Potpora trajnom dostojnom zbrinjavanju ekshumiranih posmrtnih ostataka
  • Očuvanje spomen-obilježja za žrtve ratova i poraća
  • Informirati o žrtvama ratnih i poratnih zločina fašizma, nacizma i komunizma

Hrvatsko žrtvoslovno društvo /Croatian Society of Victimology/  (krać. HŽD), utemeljeno 1991. godine, je nevladina, nestranačka, neprofitna znanstvenostručna humanitarna udruga koja ima slijedeće ciljeve:

  • proučava i prati pojave i uzroke stradavanja ljudi, nastoji osigurati pravnu zaštitu žrtava, pružiti pomoć i podršku žrtvama zločina i zloupotrebe moći;
  • posebno prati i izučava probleme žrtava rata, nasilja i kršenja prava čovjeka, nasilja u obitelji, žrtve u okolišu, prometu, na radu, u prirodnim i drugim nesrećama i katastrofama, izučava žrtve u pravosuđu, administraciji, zdravstvu, školama i u drugim javnim službama;
  • izučava stradanje djece, žena, starijih osoba, pripadnika manjina i druge žrtve

Hrvatsko žrtvoslovno društvo surađuje sa vladinim i nevladinim organizacijama i udrugama, osigurava međunarodnu suradnju i objavljuje rezultate svojih istraživanja, posebno u zbornicima radova sa svojih kongresa i drugih skupova.

Društvo surađuje sa drugim vladinim i nevladinim organizacijama, angažira se u pojedinim slučajevima stradanja ljudi i ostvaruje međunarodnu suradnju, posebno putem svoga članstva u Svjetskom žrtvoslovnom društvu. Društvo ima izdavačku djelatnost. Tiskano je više monografija posebno o žrtvama rata – žrtvoslove pojedinih krajeva. Objavljen je i Hrvatski holokaust 2005. Društvo održava javne tribine, znanstvene i druge skupove. Najvažniji su svake tri godine Hrvatski žrtvoslovni kongresi (1998., 2001., 2004., 2007., 2010., 2013., 2016., 2019. ),  s kojih su objavljeni zbornici radova i to:

1. Kongres HŽD-a  –  ŽRTVOSLOV, Zagreb 1998. – knjiga prva  i HRVATSKI ŽRTVOSLOV, Zagreb – knjiga druga

2. Kongres HŽD-a –  DA SE NE ZABORAVI, Zagreb – Vukovar 2001.

3. Kongres HŽD-a –  O ŽRTVAMA JE RIJEČ, Zagreb 2004.

4. Kongres HŽD-a –  O ŽRTVAMA U RATU I U MIRU, Zagreb – Škabrnja 2007.

5. Kongres HŽD-a –  ŽRTVA ZNAK VREMENA, Zagrebu – Voćinu 2010.

6. Kongres HŽD-a  – VRIJEME ŽRTVE, Zagreb – Sisak – Baćin 2013.

7. Kongres HŽD-a – PAMĆENJE I POVIJESNA ISTINA O ŽRTVAMA  – Zagreb – Varaždin – Svibovec Toplički – 2016. , predstavljen u Muzeju Mimara u Zagrebu 7. 11. 2018.

8. Kongres HŽD-a – TOTALITARIZMI XX. STOLJEĆA I NJIHOVE POSLJEDICE ZA HRVATSKI NAROD  Kongres održan 8. studenoga 2019. u Zagrebu – do 9. i 10. studenoga 2019. u Krapini pod pokroviteljstvom Grada Vukovara, gradonačelnika Ivana Penave i uz potporu Ministarstva branitelja i Grada Krapine

9. Kongres HŽD-a predviđen je bio za 2021. godinu – odgođen radi epidemioloških mjera do opoziva

 

 

 

Članom društva postaje osoba koja usvaja Statut i ciljeve Društva. Članovi društva su znanstvenici i stručni djelatnici u područjima prava, medicine, psihologije, kriminologije, socijalnog rada, povijesti, pravosuđa, ekologije i drugih znanosti i stručnih djelatnosti koje se tiču stradanja ljudi.

Članarina: 15 EUR-a godišnje.

IBAN  HR5523900011100271239 kod Hrvatske poštanske banke, Zagreb

Devizni račun kod HPB Zagreb (Swift) HPBZHR2X