O Hrvatskom žrtvoslovnom društvu

Hrvatsko žrtvoslovno društvo (krać. HŽD), utemeljeno 1991. godine, je nevladina, nestranačka, neprofitna znanstvenostručna humanitarna udruga koja ima slijedeće ciljeve:

  • proučava i prati pojave i uzroke stradavanja ljudi, nastoji osigurati pravnu zaštitu žrtava, pružiti pomoć i podršku žrtvama zločina i zloupotrebe moći;
  • posebno prati i izučava probleme žrtava rata, nasilja i kršenja prava čovjeka, nasilja u obitelji, žrtve u okolišu, prometu, na radu, u prirodnim i drugim nesrećama i katastrofama, izučava žrtve u pravosuđu, administraciji, zdravstvu, školama i u drugim javnim službama;
  • izučava stradanje djece, žena, starijih osoba, pripadnika manjina i druge žrtve

Hrvatsko žrtvoslovno društvo surađuje sa vladinim i nevladinim organizacijama i udrugama, osigurava međunarodnu suradnju i objavljuje rezultate svojih istraživanja, posebno u zbornicima radova sa svojih kongresa i drugih skupova.

Društvo surađuje sa drugim vladinim i nevladinim organizacijama, angažira se u pojedinim slučajevima stradanja ljudi i ostvaruje međunarodnu suradnju, posebno putem svoga članstva u Svjetskom žrtvoslovnom društvu. Društvo ima izdavačku djelatnost. Tiskano je više monografija posebno o žrtvama rata – žrtvoslove pojedinih krajeva. Objavljen je i Hrvatski holokaust 2005. Društvo održava javne tribine, znanstvene i druge skupove. Najvažniji su svake tri godine Hrvatski žrtvoslovni kongresi (1998, 2001, 2004, 2007, 2010. 2013.) s kojih su objavljeni zbornici radova i to:

1. Kongres HŽD-a  –  ŽRTVOSLOV, Zagreb 1998.– knjiga prva  i  HRVATSKI ŽRTVOSLOV, Zagreb – knjiga druga

2. Kongres HŽD-a –  DA SE NE ZABORAVI, Zagreb – Vukovar 2001.

3. Kongres HŽD-a –  O ŽRTVAMA JE RIJEČ, Zagreb 2004.

4. Kongres HŽD-a –  O ŽRTVAMA U RATU I U MIRU, Zagreb – Škabrnja 2007.

5. Kongres HŽD-a –  ŽRTVA ZNAK VREMENA, Zagrebu – Voćinu 2010.

6. Kongres HŽD-a  – VRIJEME ŽRTVE, Zagreb – Sisak – Baćin 2013.

7. Kongres HŽD-a – PAMĆENJE I POVIJESNA ISTINA O ŽRTVAMA  – Zagreb – Varaždin – Svibovec Toplički – 2016. , predstavljen u Muzeju Mimara u Zagrebu 7. 11. 2018

više na   http://viktimologija.com.hr/wp/zbornik-radova-7-hrvatskog-zrtvoslovnog-kongresa/

https://www.hkv.hr/kultura/vijesti-kultura/30575-predstavljanje-zbornika-radova-7-hrvatskoga-zrtvoslovnog-kongresa.html

https://www.cestica.hr/vijesti/novosti-iz-opcine/285-zbor-stellarium-nastupio-u-muzeju-mimara

https://sjeverni.info/zbor-stellarium-nastupio-u-muzeju-mimara/

Članom društva postaje osoba koja usvaja Statut i ciljeve Društva. Članovi društva su znanstvenici i stručni djelatnici u područjima prava, medicine, psihologije, kriminologije, socijalnog rada, povijesti, pravosuđa, ekologije i drugih znanosti i stručnih djelatnosti koje se tiču stradanja ljudi.

Članarina: 100,00 kn godišnje.

IBAN  HR5523900011100271239 kod Hrvatske poštanske banke, Zagreb

Devizni račun kod HPB Zagreb (Swift) HPBZHR2X