Novosti

Reagiranje

Ova Vlada odgovorno se odnosi prema hrvatskim braniteljima što pokazuje i donošenje novog Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji kojim su ispravljene brojne nepravde nanesene hrvatskim braniteljima, i to već u prvoj godini mandata.

Slijedom netočnih informacija iznesenih u posljednja dva dana u medijskom prostoru vezanih za istup Podružnice udruge Sindikata umirovljenika Hrvatske – za branitelje Zadar te najavljenog zahtjeva upućenog Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu hrvatskih branitelja kojim se traži povrat umanjenih mirovina ostvarenih prema posebnim propisima, Ministarstvo hrvatskih branitelja dužno je reagirati.

Naime, smanjenje koje se primjenjivalo od 1. siječnja 2014. godine bilo je predviđeno Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o smanjenu mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj  157/13) i  uglavnom su smanjene  mirovine koje su veće od 5.000,00 kn, uz predviđeni prestanak smanjenja kada porast društvenog bruto proizvoda u tri izvještajna razdoblja u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje bude najmanje 2% i kada deficit državnog proračuna  u istom razdoblju bude manji od 3%.

Zbog ispunjena prethodno navedenih uvjeta, ova Vlada je na 54. sjednici donijela Odluku kojom se prestaje primjenjivati smanjenje mirovina prema članku 3.a Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju. Prestanak smanjenja je počeo s isplatom mirovina za rujan 2017. koje su isplaćene u listopadu 2017. godine.

Smatramo kako ovakvi istupi narušavaju percepciju javnog mnijenja prema hrvatskim braniteljima te smo dojma kako su ovakvi zahtjevi koji nemaju zakonsko uporište instrument za dodatno narušavanje trenutne društvene i političke situacije u državi.

Ova Vlada odgovorno se odnosi prema hrvatskim braniteljima što pokazuje i donošenje novog Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji kojim su ispravljene brojne nepravde nanesene hrvatskim braniteljima, i to već u prvoj godini mandata.

Također, sve mjere koje Ministarstvo hrvatskih branitelja provodi u isključivom su interesu populacije o kojoj skrbimo. U mandatu smo stambeno zbrinuli 1560 članova obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja, HRVI i dragovoljaca iz Domovinskog rata. Dodijeljeno je 263 stanova i 803 stambenih kredita te 494 financijskih potpora,  a u tijeku je izgradnja stambenih jedinica širom Republike Hrvatske te je po prvi puta lista stambenog zbrinjavanja manja od 10 000.

Ministarstvo hrvatskih branitelja po prvi puta planira i provodi EU projekte za koje je dostupno više od 736 milijuna kuna iz europskih fondova te se odnose na uspostavu veteranskih centara, digitalizaciju arhivskog gradiva iz Domovinskog rata i razvoj informacijskog sustava kao potpore za ostvarivanje prava hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata, samozapošljavanje, provedbu edukacija, psihosocijalno osnaživanje i društveno poduzetništvo hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata te članova njihovih obitelji, kao i jačanje kapaciteta udruga iz Domovinskog rata i braniteljskih zadruga u pružanju izvaninstitucionalnih usluga populaciji.

Otvorili smo vrata Ministarstva hrvatskih branitelja svim braniteljima koji se suočavaju sa životnim izazovima ili poteškoćama i ojačali smo naše područne jedinice kako bismo bili što dostupniji svim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, a jedna od područnih jedinica nalazi se u Zadru, gdje djeluje i spomenuta sindikalna podružnica branitelja.

S obzirom na sve navedeno, ovakve tvrdnje i najave zahtjeva ne možemo smatrati dobronamjernima, već naprotiv kao dodatni pritisak na Vladu sa zahtjevom koji nema zakonsko uporište. Mišljenja smo kako takvi istupi štete ugledu hrvatskih branitelja u društvu, napose s obzirom na porast mirovina, kako općoj populaciji tako i populaciji hrvatskih branitelja.

Zaključno, napominjemo kako je u 2016. godini Proračun Ministarstva hrvatskih branitelja iznosio je 913.851.018 kuna te je rastao kroz godine te je u 2017. godini iznosio 959.647.634., u 2018. 1.119.312.376., za 2019. godinu u proračunu MHB osigurano je 1.362.777.709. kuna, a plan za 2020. godinu iznosi 1.432.651.560 kuna, što je najbolji pokazatelj koliko i kako ova Vlada i Ministarstvo hrvatskih branitelja skrbi o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji.

https://branitelji.gov.hr/

 

Odgovori